– Opis projektu

previous arrow
next arrow
Slider

Nazwa Projektu:

Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji

Beneficjent:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w partnerstwie z Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia

Finansowanie:

Projekt współfinansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej polsko – niemieckiej oferty doskonalenia zawodowego w sporcie na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego programu szkolenia wraz z opracowaniem materiałów w obu językach oraz przeprowadzenie szkoleń ze zintegrowanym modułem nauki języka kraju sąsiada po obu stronach granicy dla wskazanej grupy docelowej

Projekt zakłada organizację bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie dla trenerów, instruktorów sportu, fizjoterapeutów i rehabilitantów z terenu województwa lubuskiego i Brandenburgii.

Aby móc zrealizować szkolenie partnerzy przeprowadzą prace modernizacyjne – WOSiR modernizacja obiektu na potrzeby szkoleniowe i zakup sprzętu do szkoleń praktycznych i teoretycznych, ESAB zakupi sprzęt do sali wykładowej w Cottbus. .

Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy. Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji na terenie partnera wiodącego projektowana jest na pierwszym piętrze  budynku pływalni olimpijskiej WOSiR Drzonków, a partner projektu zaplanował realizację zadań projektowych w Cottbus.

W ramach projektu powstanie również polsko-niemiecka strona internetowa, która zawierać będzie informacje o projekcie, harmonogramy szkoleń oraz materiały dydaktyczne i słownik branżowy dla uczestników.

Szkolenia:

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery szkolenia, w języku polskim i niemieckim. Dwa szkolenia odbędą się po stronie polskiej i dwa po stronie niemieckiej dla 56 osób łącznie.

Pierwszy kurs dla grupy 14 osób, odbywający się w systemie weekendowym rozpocznie się we wrześniu 2020r. i będzie realizowany w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Kurs obejmuje 210 godzin szkoleniowych.

Rekrutacja dla grupy polskiej rozpocznie w czerwcu 2020 roku. – zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny na stronie http://zdrowy-sport.pl/

W kursie mogą wziąć udział: instruktorzy dyscyplin sportu, trenerzy, studenci lub magistrowie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, nauczyciele wychowania fizycznego, studenci lub absolwenci AWF, studenci lub osoby z tytułem licencjata fizjoterapii, uczniowie lub technicy fizjoterapii, absolwenci lub uczniowie policealnych szkół w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji, zamieszkali na terenie województwa lubuskiego. Uczestnicy muszą potwierdzić wykształcenie stosownym dyplomem, legitymacją lub licencją. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Aby wzmocnić kompetencje transgraniczne program szkolenia zostanie uzupełniony o elementy językowe: przygotowanie słownika oraz zajęcia z branżowego języka polskiego i niemieckiego dla obcokrajowców, co zwiększy ilość osób, które pobierają naukę języka sąsiada na terenie wsparcia. Opracowanie wspólnego programu pozwoli dostosować treści edukacyjne do potrzeb rynku pracy, a poświadczenie kwalifikacji w formie polsko-niemieckiego certyfikatu oraz niemieckich licencji instruktorskich* zwiększy szanse absolwentów na podjęcie pracy po stronie partnerów projektu.

Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji lubuskich specjalistów poprzez naukę stosowania nowatorskich form prewencji zdrowotnej i rehabilitacji w sporcie.

Zajęcia oraz kontakt uczestników i prowadzących odbywać się będą zgodnie ze wszystkimi zabezpieczeniami przeciwwirusowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz ewentualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi

*Licencje Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportu – DOSB Licencje instruktorskie B „Sport w prewencji”:

1. profil: Trening prozdrowotny postawa i układ ruchu

2. profil: Trening prozdrowotny układ krążenia

3. profil: Trening prozdrowotny dla dzieci i młodzieży

4. profil: Sport w chorobach kręgosłupa

5. profil: Sport w osteoporozie

Licencje uprawniają do pracy na terenie Niemiec pod warunkiem członkostwa w niemieckim klubie sportowym.

Back to top