– Zakres tematyczny szkoleń – program projektu

previous arrow
next arrow
Slider

Wykaz modułów transgranicznego szkolenia EU Health Coach
w projekcie „Transgraniczna akademia edukacji prewencji zdrowotnej i rehabilitacji“

Szkolenie obejmuje 230 jednostek dydaktycznych, w tym:

 • 186 jd szkolenia w zakresie prewencji zdrowotnej i rehabilitacji,
 • 20 jd zintegrowanego bloku nauki języka sąsiada: j. niemiecki branżowy dla obcokrajowców,
 • 16 jd zintegrowanej praktyki,
 • 8 jd egzaminu końcowego.
Określenie modułu Zakres tematyczny
Moduł podstawowy: trening prozdrowotny (20 jd) Brak ruchu i jego skutki / prewencja i rehabilitacja, wymagania dla instruktorów/prowadzących zajęcia Trening układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu krążenia i przemiana materii w sporcie prozdrowotnym Odżywianie i zarządzanie wagą Wspieranie mobilności i ruchliwości w sporcie prozdrowotnym Trening sercowy i krążeniowy na hali sportowej Cechy szczególne kręgosłupa oraz odcinka lędźwiowego, miednicy i bioder – ćwiczenia praktyczne Cechy szczególne kark, ramiona, obręcz barkowa – ćwiczenia praktyczne Cechy szczególne stopy, kolana, biodra – ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia wspierające rozwój wytrzymałości, siły oraz ruchliwości w sporcie prozdrowotnym
Moduł rozszerzony: trening prozdrowotny (20 jd) podstawy senso motoryki trening senso motoryczny ćwiczenia wspierające rozwój sensomotoryki przy uwzględnieniu poszczególnych faz Analiza ćwiczeń i refleksje uczestników
Moduł specjalistyczny 1, cz. 1: trening oudoorowy – nordic walking (20 jd) Nordic walking nauka i doskonalenie techniki chodu Tworzenie jednostek zajęciowych nordic walking Formy i warianty ćwiczeń podczas kursu nordic walking Uzupełniające ćwiczenia gimnastyczne
Moduł specjalistyczny 1, cz. 2: trening outdoorowy – bieganie (18 jd) Biegi w sporcie powszechnym i sporcie prozdrowotnym Technika biegu i błędy w treningu biegowym Wytrzymałość i prowadzenie treningu biegowego Długoterminowe planowanie Organizacja grup biegowych Sprzęt biegowy
Moduł specjalistyczny 2: sport w rehabilitacji (36 jd) Sport w rehabilitacji Przyczyny, objawy, klasyfikacja oraz stopień w schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego Tworzenie jednostek zajęciowych w sporcie rehabilitacyjnym Schorzenia / uszkodzenia kręgosłupa – ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem sprzętu sportowego Schorzenia / uszkodzenia w obrębie barków / obręczy barkowej – ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem sprzętu sportowego Schorzenia / uszkodzenia w obrębie kolan, bioder i stóp – ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem sprzętu sportowego
Moduł specjalistyczny 3: sport w rehabilitacji (36 jd) Sport w rehabilitacji – specyfika w grupie seniorów Sport / rehabilitacja poprzez sport w dojrzałym wieku Sport po chorobach nowotworowych – obraz chorób oraz konsekwencje dla uprawiania sportu Ćwiczenia ruchowe w różnych chorobach nowotworowych Analiza ćwiczeń i refleksje uczestników oraz kontrola postępów
Moduł specjalistyczny 4: Sport dzieci i młodzieży (36 jd) Cechy rozwojowe (przedszkole, szkoła podstawowa, młodzież) oraz konsekwencje dla uprawiania sportu Trening zdolności koordynacyjnych u dzieci Trening wytrzymałościowy, siłowy, szybkościowy oraz ruchliwości w wieku przedszkolnym i szkolnym Wspieranie rozwoju podstawowych sprawności fizycznych Rozciąganie i relaksacja dla dzieci i młodzieży Sport w czasie wolnym oraz najnowsze trendy w sporcie Fitness z młodzieżą Analiza ćwiczeń i refleksje uczestników

Uczestnicy, którzy ukończą kurs oraz zdadzą egzamin otrzymają następujące licencje i certyfikaty:

Licencje DOSB (Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportu):

 1. DOSB Licencja instruktorska B „Sport w prewencji” profil: Trening prozdrowotny postawa i układ ruchu
 2. DOSB Licencja instruktorska B „Sport w prewencji” profil: Trening prozdrowotny układ krążenia
 3. DOSB Licencja instruktorska B „Sport w prewencji” profil: Trening prozdrowotny dla dzieci i młodzieży
 4. DOSB Licencja instruktorska B „Sport w rehabilitacji” profil: Sport w chorobach kręgosłupa
 5. DOSB Licencja instruktorska B „Sport w rehabilitacji” profil: Sport w osteoporozie

Certyfikaty:

 • Certyfikat EU Health Coach
 • Certyfikat ESAB Instruktor Nordic Walking

About Author

Back to top